Promaut

Indústria 4.0

AUTOMATITZACIÓ
CONNECTIVITAT
DESCENTRALITZACIÓ
DIGITALITZACIÓ

En què consisteix?

La indústria 4.0, o quarta revolució industrial, es caracteritza per la integració total de tota la informació entre el món físic i el digital en el context dels processos productius. L'enorme quantitat de dades recollides per la tecnologia interconnectada, i cada vegada més intel·ligent, es troba en el nucli de la quarta revolució industrial.

La indústria 4.0 suposa anar un pas més enllà: no només està revolucionant els mètodes de fabricació de productes, sinó també la seva distribució, emmagatzematge i la manera en què els clients es relacionen amb les empreses.

Podem repassar breument les revolucions anteriors per entendre l'origen de la indústria 4.0:

La Primera revolució industrial (la qual anomenem simplement Revolució Industrial), va començar a Anglaterra a finals de segle XVIII i va sorgir arran de la invenció de la màquina de vapor i de la mecanització de la indústria tèxtil.

La Segona Revolució Industrial es refereix als canvis que es van produir entre 1870 fins a 1914, durant aquest període els canvis van patir una forta acceleració.

Essencialment, en noves fonts d'energia com el gas, el petroli o l'electricitat, nous sistemes de transport (avió, automòbil i noves màquines de vapor) i també en comunicació (telèfon i ràdio).

Ja a mitjan el segle XX, els primers ordinadors van generar la Tercera revolució industrial, marcada per la utilització de la informàtica en la indústria i el perfeccionament de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

Els reptes que planteja la Indústria 4.0 per a les empreses

El procés de conversió cap a la indústria 4.0 està enfrontant a les empreses a nous desafiaments relacionats amb:

L'augment de la competitivitat global
Les empreses han de poder ajustar els seus processos productius als ràpids canvis de la demanda i, alhora, maximitzar la seva productivitat. Per a això, és primordial implementar els avenços tecnològics amb agilitat.
La necessària transformació digital de la indústria
La inversió en R + D + I en els processos logístics s'ha convertit en una basa essencial per al creixement econòmic a llarg termini de multitud d'empreses i, en molts casos, és la clau per a la seva supervivència. La innovació en l'entorn de la indústria 4.0 es tradueix en:
- Crear productes nous per a una societat digitalitzada.
- Adoptar sistemes de producció avançats i intel·ligents (smart factories).
- Gestionar correctament una complexa cadena de subministrament globalitzada.
La formació i gestió de l'capital humà
La indústria 4.0 està generant una demanda de treballadors amb noves habilitats: el denominat talent 4.0, que dotarà a les empreses de el coneixement necessari per a implantar solucions tecnològiques en els seus processos.
Els nous riscos digitals: la ciberseguretat en la indústria 4.0
El principal repte per als plans de ciberseguretat en la indústria 4.0 és la rapidesa amb la qual evoluciona la naturalesa dels atacs informàtics. Robatori d'informació, suplantació de la identitat, bloqueig de sistemes informàtics ... les amenaces són molt diverses i poden arribar a ser crítiques en el context de la indústria connectada 4.0.

Una indústria connectada

L'expansió de la quarta revolució industrial no es pot entendre sense esmentar les principals tecnologies que l'estan fent possible:

Robots col·laboratius (Cobots)

Tot i que els robots industrials ja porten anys realitzant tasques complexes i repetitives en les línies de producció, aquests han evolucionat de forma espectacular durant els últims anys, arribant a ser molt més autònoms i flexibles, però sens dubte el que marcarà tendència en l'àmbit de la robòtica industrial és la inserció de Robots Col·laboratius en les cadenes de producció. Aquests robots de nova generació, són capaços d'interactuar entre ells i de cooperar amb els humans sense necessitat que hi hagi les restriccions de seguretat que s'han aplicat fins ara.

Big data, intel·ligència artificial (IA) i machine learning

Aquestes tres disciplines estan en profunda relació amb la recopilació i gestió d'un enorme volum de dades de fonts diferents (big data). La IA, gràcies a l'machine learning, possibilita que els ordinadors aprenguin i millorin els processos per si mateixes, basant-se en un històric de dades i en la repetició de les operacions.

Bessons digitals

Aquesta tecnologia neix de dades procedents del món físic per recrear un escenari virtual. Amb aquest procediment, es pot estudiar un problema o comprovar el funcionament d'un sistema de manera digital i després d'aplicar la solució en el món real.

Simulació 3D

La simulació 3D de les línies productives o operacions logístiques ja s'està utilitzant avui en dia com a eina de disseny i anàlisi de resultats en moltes empreses que volen obrir nous centres de producció o logística, o bé pretenen ampliar o optimitzar les operacions dels centres existents . No obstant això, s'espera que aquestes eines siguin claus en el disseny i optimització de les operacions de les fàbriques de el futur, de manera que siguin capaços de projectar el món físic en un model virtual a partir de dades en temps real.

Realitat augmentada

Permet afegir capes d'informació virtual a entorns reals. A través de dispositius electrònics, com ulleres o pantalles, els usuaris accedeixen a una realitat mixta en què es combinen elements reals amb altres digitals.

Cadena de blocs o blockchain

Es tracta d'una nova forma d'estructurar la transmissió de dades, distribuïts en blocs encriptats lligats entre si i identificats amb números únics i irrepetibles. Basat en complexos algoritmes matemàtics, aquest sistema assegura la inviolabilitat de la informació, a l'ésser capaç de detectar i rebutjar qualsevol canvi no autoritzat.

Internet de les coses

IOT (Internet of Things)

La maquinària industrial té ara la capacitat de comunicar-se i compartir en temps real informació recollida a través de múltiples sensors. Això permet una anàlisi més profunda de tot el sistema i respondre amb immediatesa a qualsevol eventualitat.

Fabricació additiva o impressió 3D

La fabricació per addició mitjançant impressores 3D permet fabricar peces complexes en un temps rècord a un cost competitiu, ja que es redueixen els costos logístics, i d'altra banda facilita la producció de petites sèries o prototips.

Indústria 4.0 Promaut

T'oferim la nostra experiència per transformar la teva empresa en una Indústria 4.0, més eficient, flexible i amb els seus processos completament automatitzats. T'oferim solucions en automatització i robotització de processos, robòtica col·laborativa, implantació de AGVs, wearables, sistemes de control i supervisió, simulació i virtual commissioning.

Descobreix com des de Promaut podem ajudar-te a transformar la teva fabrica en una fàbrica 4.0.

Aquest lloc web utilitza galetes i li demana les seves dades personals per a millorar la vostra navegació.