Promaut

Responsabilitat Social

Entenem que els nostres treballadors / es són elements indispensables del grup i ens esforcem per donar el reconeixement que es mereixen. Treballem per la satisfacció i benestar del nostre personal. Gràcies a la nostra mida, hi ha una gran proximitat de la gerència amb tota la plantilla i viceversa. Ens preocupem pel nostre entorn, els socis i empreses amb les quals treballem. En aquest context, hem desenvolupat polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que expliciten el nostre compromís. Entre ells, cal destacar l'aposta per una major conscienciació de la RSC entre pimes i la igualtat entre homes i dones.

Durant l'any 2009 Promaut va formar part del projecte pilot "Resort", organitzat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat per fomentar la RSC entre les pimes de la ciutat. Fruit del projecte pilot, es va rebre formació sobre el tema i es va elaborar un pla de prevenció i actuació en cas d'assetjament sexual a l'empresa.

Així mateix, l'empresa va elaborar l'any 2011 un pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit laboral i seguint les indicacions del pla es va constituir una comissió d'igualtat dins l'empresa.

 També s'han emprès nombroses accions per seguir millorant el lloc de treball. Destaca l'elaboració d'un manual d'acollida a personal de nova incorporació i l'elaboració d'un reglament intern i codi de conducta.

Al traslladar la seu a Sant Boi de Llobregat i seguint la política de responsabilitat cap al nostre entorn, l'empresa es va implicar en projectes locals de responsabilitat social: participa des de fa dos anys en el projecte "Sant Boi Talent, emprenent a les aules", que promou la cultura emprenedora entre l'alumnat dels centres de secundària de la ciutat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Boi.

A més, des de juny de 2019, Promaut col·labora amb l'Ajuntament i altres empreses del municipi en el projecte "empresa saludable": com podem motivar i implicar els treballadors en els programes d'empresa saludable per millorar el seu estat físic, emocional i mental.

A nivell de prestacions Promaut oferim als empleats beneficis més enllà dels estableix la llei: Classes d'anglès, pla de salut DKV o activitats de

Aquest lloc web utilitza galetes i li demana les seves dades personals per a millorar la vostra navegació.